Stenbjerg Landingsplads

et velbevaret stykke Danmarkshistorie.

Stenbjerg Landingsplads er beliggende i hjertet af Nationalpark Thy. Stedet er kendt for sine maleriske, hvide huse, der ligger yndigt i klitterne med Vesterhavets rå brusen som bagtæppe. De små huse er opført som redskabshuse af de lokale fiskere omkring år 1900 – de har altså ikke været brugt til beboelse, men de vidner derimod om en tid, hvor fiskerne skabte deres levevej gennem hårdt arbejde og farefulde fisketure ud på Vesterhavet.

Ændringer i fiskemetoderne omkring år 1900 medførte et behov for at kunne opbevare og vedligeholde fiskeredskaberne under tag. Derfor byggede man redskabshusene, i mange tilfælde af cementsten støbt på stedet. Husene blev bygget i simple konstruktioner og materialer, som bar tilfældighedernes præg.

Og det er netop det, der gør Stenbjerg Landingsplads til et helt unikt stykke Danmarkshistorie i dag.

Foreningens arbejde

foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads.

Husene blev reddet ved stiftelsen af Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads i 1972. Inden da var bygningerne i ringe forfatning, og da erhvervsfiskeriet var ophørt samme år, var der ikke længere nogen praktisk grund til at vedligeholde de små huse med den udsatte placering.

Men en del af bevarelsen kan tilskrives professor Knud Skadhauge, der havde sommerhus i Stenbjerg og i flere år havde arbejdet på at finde en løsning til bevarelse af området, når fiskeriet ophørte.

Sammen med Stenbjerg Fiskeriforening blev det besluttet, at man skulle danne en forening til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads. I samarbejde med Stenbjerg Fiskeriforening skulle foreningen virke for den fortsatte udvikling af fiskeriet under de ændrede vilkår og for bevarelsen af landingspladsen, som et levende kulturmiljø.

Man stiftede Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads den 8. maj 1972.

Foruden Knud Skadhauge havde også lederen af fiskeri og søfartsmuseet i Esbjerg, Allan Hjort Rasmussen i flere år arbejdet på at bevare Stenbjerg Landingsplads. En kopi af landingspladsen samt flere effekter fra Stenbjergs fiskerihistorie kan fortsat opleveles på museet i dag.  

En stor del af foreningens arbejde består stadig i dag i afholdelse af den traditionsrige Stenbjergdag.

Læs mere om Stenbjergdag her.

Kunsterne og lyset ved havet

et velbevaret stykke Danmarkshistorie.

Stedet har alle dage tiltrukket kunstneriske sjæle og i 1899 boede skagensmalerne P.S. Krøyer og Marie Krøyer i to måneder på Stenbjerg Kro. Under opholdet malede P.S. Krøyer bl.a. et billede af Marie Krøyer på stranden ved landingspladsen.

Maleren Jens Søndergaard havde desuden sommerhus i området, og både han og datteren Anelise Søndergaard har brugt motiver fra egnen. Sommerhuset kan ses fra Jens Søndergaards vej, når man kører fra Stenbjerg mod Nr. Vorupør. Huset har havmanden Neptun placeret i haven.

Dertil kommer kunstneren Freddy Eriksen, der i mange år boede i Stenbjerg.

Historien om Stenbjerg by

foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads.

Selve Stenbjerg by ligger en kilometers penge fra kysten, placeret mit i Nationalpark Thys vilde natur og lige ud til vandrestien ”Vestkystruten”. Her bor i underkanten af 200 fastboere og dertil kommer en del sommerhuse.

Byens hovedattraktioner er Stenbjerg Kro og Stenbjerg Landingsplads, hvor fiskernes maleriske redskabshuse fra omkring 1900-tallet står velbevaret og vidner og Vesterhavets historie.

Stenbjergs nøjagtige alder kendes ikke med sikkerhed, men navnet Steenberg Huse nævnes første gang i 1667. I 1880 var her ca. 31 ejendomme og i år 1890 er der talt 261 beboere. Fiskeriet var, selvom det var råt og farligt, den vigtigste vej til at brødføde byens familier. Desuden havde de fleste husstande en enkelt eller ganske få køer og en del får, som græssede i klitterne.

Langt de fleste af byens gader har fået deres navne efter de gamle fiskekuttere, som fiskede fra stranden. I Fiskepakhuset på Stenbjerg Landingspladsen hænger en tavle, hvorpå  navnene står. Tavlen blev oprindelig brugt til at notere dagens fangst på. 

Sydøst for Stenbjerg Landingsplads finder med Stenbjergs sømærke eller ”Båken” som den også kaldes. Sømærkerne finder man hele vejen op langs Vestkysten. De har forskellige former og fungerede som pejlemærke for de søfarende. Sømærkerne er nu fredet og står som store skulpturer i landskabet.

Læs mere om Stenbjergs historie og byens foreninger på: http://www.stenbjergthy.dk

støtte os

Vil du hjælpe Stenbjerg Landingsplads?

Jeg vil gerne blive: